نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی

حضور شرکت اپرا درچهاردهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی

سومین نمایشگاه معماری طراحی داخلی و دکوراسیون

هفتمین نمایشگاه آشپزخانه حمام سونا استخر و جکوزی 

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی

  ۹۶ زمان: ۲۱ الی ۲۴ آبان ماه 

مکان :محل دایمی نمایشگاه بین المللی استان فارس

ساعت :۱۶ الی ۲۱


Opera